Rada programowa

Radę Programową tworzą osoby z dużym doświadczeniem w branży, które współtworzą agendę wydarzenia i będą czuwały nad merytoryką i przebiegiem całego wydarzenia.

Michał Bobczyński itechart
Michał Bobczyński itechart
Piotr Brewiński Fundacja fintech poland
Piotr Brewiński Fundacja fintech poland

Radca prawny, fundator i wiceprezes Fundacji na rzecz innowacji finansowych FinTech Polska. Z sektorem bankowym i płatniczym zawodowo związany od kilkunastu lat. Od wielu lat uczestniczy jako ekspert w pracach legislacyjnych nad najważniejszymi regulacjami z obszaru sektora bankowego oraz rynku usług płatniczych. Wieloletni współpracownik Związku Banków Polskich, pełnił funkcję doradcy zarządu Związku Banków Polskich. Ekspert z zakresu prawa bankowego, usług i systemów płatniczych, bankowości elektronicznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał dyplom University of Cambridge – Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Uczestnik prac zespołu roboczego do spraw rozwoju innowacji finansowych przy Komisji Nadzoru Finansowego. W ramach praktyki zawodowej doradza zarówno instytucjom finansowym działającym w sektorze finansowym od strony regulacyjnej, jak i innowacyjnym przedsiębiorcom sektora FinTech w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Adam Brzostowski Urząd miasta łodzi
Adam Brzostowski Urząd miasta łodzi

Adam Brzostowski kieruje Biurem Rozwoju Biznesu i Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Łodzi. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz London School of Economics. Przez 13 lat swojej dotychczasowej kariery zawodowej zdobywał doświadczenie w sektorze bankowości korporacyjnej.

Przejście z sektora prywatnego do instytucji publicznej i objęcie funkcji w UMŁ Adam postrzega jako misję na rzecz rozwoju gospodarczego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia obecności w Łodzi przemysłów wysokich technologii oraz przyciągnięcia do miasta nowych inwestycji/inwestorów z branży high-tech.

Marcin Czugan ZPF
Marcin Czugan ZPF

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Prawo i Ekonomia), Uniwersytetu Gdańskiego (Podyplomowe Studia Prawa Nowych Technologii i Prawa Własności Intelektualnej) oraz MBA na Politechnice Gdańskiej. Radca prawny, od 2016 członek Rady (Zarządu) Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego, od 2016 – Wiceprezes Zarządu, a od sierpnia 2020 – Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). W latach 2015–2017 Przewodniczący Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS (the European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej kredytodawców kredytu konsumenckiego w Europie.

Arkadiusz Jadczak EDC STORE
Arkadiusz Jadczak EDC STORE

Działa w branży finansowej ponad 20 lat (systemy transakcyjne, bankowość internetowa, mobilna, marketing i sprzedaż online). Pracował jako manager w mBank. Brał udział przy wdrożeniach systemów bankowych w Polsce, Rosji, Ukrainie, Czechach, Litwie, Rumunii i Białorusi. W latach 2014-2016 pracował jako Product Owner i współtworzył wielokanałową platformę bankowości cyfrowej nowej generacji OmniBank. Posiada także doświadczenia z płatnościami mobilnymi, crowdfundingiem dłużnym, smart contractami dla umów pożyczkowych i salary finance.

Ewa Kraińska Allegro
Ewa Kraińska Allegro

Manager usług finansowych dla firm w Allegro. Współtwórca Allegro Biznes i nowatorskiej metody kup dziś zapłać później dedykowanej klientom biznesowym. Posiada wieloletnie doświadczenie bankowe w zakresie faktoringu i nowoczesnych sposobów finansowania firm.

Maciej Krasowski FIZEN
Maciej Krasowski FIZEN

Przedsiębiorca z 10-letnim doświadczeniem w branży IT. Założyciel i wiceprezes ponad 170-osobowej firmy IT działającej międzynarodowo. Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, programista. Pasjonat fintechów i blockchain, współzałożyciel Stowarzyszenia Blockchain Polska, inwestor. Aktualnie CEO FIZEN.com

Jakub Makurat EBURY
Jakub Makurat EBURY

Jakub Makurat jest specjalistą z branży Fintech z wieloletnim doświadczeniem w obszarze bankowości transakcyjnej i korporacyjnej. Od ponad 20 lat jest zaangażowany w rozwój handlu zagranicznego w firmach sektora MŚP w Polsce. Od 2015 jego głównym obszarem zainteresowań są usługi finansowe wspierające rozwój handlu zagranicznego, także w formule e-commerce.

Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami w celu ułatwienia im dostępu do efektywnych rozliczeń i skutecznych metod zarządzania ryzykiem finansowym. W latach 1997 do 2011 pracował w Raiffeisen Bank, Fortis Bank i Deutsche Bank, gdzie zarządzał relacjami z klientami biznesowymi oraz strukturami sprzedaży. Ukończył studia w zakresie Finansów i Bankowości a także Międzynarodowej Integracji Europejskiej. Od 2011 roku Jakub zaangażowany jest w rozwój przedsięwzięć w branży Fintech dla klientów biznesowych.

W międzynarodowej instytucji płatniczej Ebury odpowiada za zarządzanie sprzedażą, współpracę z przedsiębiorcami oraz ekspansję w Czechach, Polsce, Słowacji i Krajach Bałtyckich.

Magdalena Marciniak Fintek.pl / Klang! Media
Magdalena Marciniak Fintek.pl / Klang! Media

Doświadczony menadżer, od ponad 20 lat aktywna w branży finansowej. Pasjonatka nowych trendów w finansach, podejścia customer centricity oraz wdrażania nowatorskich rozwiązań produktowych i procesowych dla B2B i B2B2C. W latach 2016-2020 Doradca Zarządu, a potem Dyrektor Pionu Rozwoju Biznesu w Grupie Europa, gdzie odpowiadała za kreowanie i wdrażanie strategii biznesowej, współpracę z Partnerami Biznesowymi Spółek, rozwój nowych kanałów dystrybucji i innowacji produktowych. W latach 2006-2015 związana z Grupą mBank, gdzie w Spółce BRE Ubezpieczenia (potem AXA Ubezpieczenia) zajmowała się m.in. strategią produktową i rozwojem biznesu w segmencie leasing oraz bancassurance, za który mBank otrzymał w 2015 roku prestiżową nagrodę Celent Award. Wcześniej pracowała w firmach zajmujących się pośrednictwem ubezpieczeniowym, odpowiadając m.in. za prowadzenie technologicznych projektów ubezpieczeniowych dla różnych instytucji finansowych. Ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej przy PAN w Warszawie w ramach specjalizacji Public Relations i Badania Konsumenckie. W 2014 r. odznaczona przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU) za Zasługi dla Ubezpieczeń za budowanie pozytywnego, innowacyjnego i wiarygodnego wizerunku branży ubezpieczeń. Poza pracą w branży finansowej, kontynuuje swój rozwój jako psycholog - jest w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty w ramach kierunku poznawczo-behawioralnego. W Fintek.pl oraz Klang! Media odpowiada m.in. za rozwój portalu oraz współpracę z Klientami i business development.

Prof. Monika Marcinkowska uniwersytet łódzki
Prof. Monika Marcinkowska uniwersytet łódzki

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Bankowości i Dyrektor Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorką wielu publikacji z zakresu bankowości, finansów, corporate governance, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Ma wieloletnie doświadczenie pracy w bankach oraz w radach nadzorczych instytucji finansowych. Jest członkiem Grupy Interesariuszy Bankowych – ciała doradczego przy Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego, gdzie m.in. kieruje pracami zespołu roboczego ds. zrównoważonych finansów.

Dagmara Ollesz-Miącz TATUUM
Dagmara Ollesz-Miącz TATUUM

Dyrektor eCommerce w TATUUM z ponad 10letnim doświadczenie w sprzedaży internetowej, głównie w branży odzieżowej.

Adam Pustelnik Urząd miasta łodzi
Adam Pustelnik Urząd miasta łodzi

Adam Pustelnik z wykształcenia jest magistrem prawa oraz magistrem stosunków międzynarodowych. Studiował m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, European Academy of Diplomacy czy University of Oxford.

Pracował w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Urzędzie Miasta Łodzi, a następnie w firmie doradczej Savills.

W Urzędzie Miasta Łodzi w latach 2015-2019 sprawował funkcję Dyrektora Biura Obsługi Inwestora. Odpowiadał m.in. za realizację strategii rozwojowej miasta, pozyskiwanie inwestorów, promocję gospodarczą miasta oraz współpracę międzynarodową.

We wrześniu 2020 roku został powołany na stanowisko pierwszego wiceprezydenta Miasta Łodzi. W ramach swoich obowiązków służbowych sprawuje nadzór nad Departamentem Planowania i Rozwoju Gospodarczego oraz Departamentem Gospodarowania Majątkiem.

Maciej Raczyński RACZYŃSKI SKALSKI & PARTNERS
Maciej Raczyński RACZYŃSKI SKALSKI & PARTNERS

Radca Prawny, Partner Zarządzający Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p. Ekspert z zakresu prawa regulującego działalność podmiotów z branży finansowej, w tym bankowej i „fin-tech”. Odpowiedzialny za koordynację prac zespołu prawa bankowego i instytucji finansowych oraz zespołu prawa spółek handlowych kancelarii Raczyński Skalski & Partners. Posiada przeszło 10-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz instytucji finansowych (w tym największych krajowych podmiotów branży pośrednictwa finansowego, firm pożyczkowych, oddziałów instytucji kredytowych oraz dostawców usług płatniczych) jak również doradztwa prawnego z zakresu prawa spółek handlowych (zakładanie i przekształcenia, spory korporacyjne, w tym spory korporacyjne spółek publicznych).

Marcin Sikora TechnologyAMD
Marcin Sikora TechnologyAMD

Doświadczony i wszechstronny ekspert z 20 letnim doświadczeniem w branży finansowej. Od lat jest aktywnym uczestnikiem polskiego ekosystemu fintech i insurtech. Od podstaw tworzył i zarządzał jednymi z największych sieci sprzedaży dla agentów finansowych i ubezpieczeniowych. Koordynował strategiczne partnerstwa w zakresie afiliacji z największymi podmiotami z branży fintech i lendtech, bankami oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi. Posiada doświadczenie w ekspansji zagranicznej. Uczestnik wielu prelekcji, podcastów i konferencji.

Rafał Tomaszewski Fintek.pl
Rafał Tomaszewski Fintek.pl

Z serwisem związany od 2016 roku. Współtworzy największy polski portal o branży FinTech. Zajmuje się szeroko rozumianym sektorem finansów i technologii - startupy, bankowość, innowacje w płatnościach, nowinki technologiczne, zmiany w prawie i wiele innych. Prowadzi podcasty oraz uczestniczy w konferencjach branżowych.

Wcześniej związany z rynkiem ubezpieczeniowym. Absolwent politologii i stosunków międzynarodowych na UKSW w Warszawie. Prywatnie pasjonat sportu, polityki oraz historii.

Rafał Tomkowicz Dyrektor wykonawczy wydarzenia
Rafał Tomkowicz Dyrektor wykonawczy wydarzenia

Od ponad 20 lat związany z rynkiem consumer finance w Polsce, kierując zespołami sprzedaży oraz koordynując działania poszczególnych departamentów firm zarządzających wierzytelnościami. Od 2012 roku z dobrym skutkiem udało mu się stworzyć kilka znaczących marek fintechowych na rynku pośrednictwa internetowego w zakresie finansów osobistych jak również firmowych. Pomysłodawca i twórca Loan Magazine Awards, najbardziej rozpoznawalnego plebiscytu branży loan market w Polsce, w ramach którego nagradzane są najlepsze marki oraz najbardziej wyróżniających się managerowie tej branży. Dyrektor ds. rozwoju Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Ewa Veenendaal-Rawicz Ambasada Wielkiej Brytanii
Ewa Veenendaal-Rawicz Ambasada Wielkiej Brytanii
Michal Wasiak GFT
Michal Wasiak GFT
Łukasz Wędzik QUERCUS
Łukasz Wędzik QUERCUS

Z branżą IT związany od przeszło 16 lat. Współpracował z największymi markami na polskiej scenie bankowości, finansów i ubezpieczeń, poszerzając przy tym swoje doświadczenie w zakresie doradztwa w obszarach cyfryzacji, automatyzacji procesów oraz tworzenia dedykowanych systemów informatycznych.

Miłosz Witkowski IDEMIA
Miłosz Witkowski IDEMIA

Zarządzanie zespołami inżynierów w IDEMIA przez ponad 5 lat pozwala mu być na bieżąco z najnowszymi technologiami i biznesem z największymi sieciami płatności na całym świecie i wszystkimi mobilnymi OEM.

Wielki fan ekonomii cyfrowej, która nie naśladuje świata fizycznego, ale go rozszerza i uzupełnia.

Tomasz Włodarczyk Visa
Tomasz Włodarczyk Visa

Kieruje obszarem rozwoju biznesu Visa w Polsce we współpracy z klientami i partnerami strategicznymi. Z Visa związany od 2022 r. Odpowiada za strategiczne partnerstwa z czołowymi globalnymi firmami technologicznymi, współpracuje z bankami, fintechami, operatorami telefonii komórkowej oraz partnerami istotnymi dla ekosystemu usług płatniczych.

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w obszarze w budowaniu różnorakich obszarów biznesowych: strategie biznesowe i produktowe, reorganizacje i transformacje, fuzje, zarządzanie programami, projektami, produktami i procesami, sprzedaż i jej wsparcie. Doświadczenie zdobyte zarówno w bankowości jak rownież w spółkach technologicznych dostarczających rozwiązania płatnicze.

Ukończył Uniwersytet Ekonomioczny w Katowicach na kierunku Finanse i Inwestycje.

Tymon Zastrzeżyński Loando group
Tymon Zastrzeżyński Loando group

Współzałożyciel Grupy Loando, działającej w branży consumer finance. Tworzą ją, między innymi - lider online’owego rynku brokerów finansowych oraz jedna z największych sieci afiliacyjnych w Polsce. Grupa działa również na rynkach zagranicznych m.in. w Hiszpanii, Czechach, Ukrainie i Rosji.

Tymon, przed założeniem własnego biznesu, pracował przez kilka lat w Getin Noble Banku, Nordea Banku oraz w Grupie Europa.

Aktywnie udziela się we wszystkich inicjatywach mających na celu dynamiczny rozwój i integrację środowiska fintech w Polsce. Sam jako inwestor, inwestuje w spółki na wczesnym etapie rozwoju, działające w tej branży. Część z nich rozwinęła się biznesowo i tworzy Grupę Loando.

Jest absolwentem SGH w Warszawie. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych. W 2021 roku znalazł się w gronie TOP 50 Managers of Loan Market in Poland.

Paweł Zylm Business Angel, rzedsiębiorca, inwestor i mentor w startupach
Paweł Zylm Business Angel, rzedsiębiorca, inwestor i mentor w startupach

Business Angel, przedsiębiorca, inwestor i mentor w startupach na wczesnym etapie rozwoju skoncentrowany na wsparciu ich wzrostu. Zwycięzca konkursu Business Angel of the Year 2020 w kategorii Nagroda Ekosystemu. Manager w sektorze finansowym z doświadczeniem w pracy w consultingu. Founder i twórca sukcesu BRE Ubezpieczenia. Ekspert oraz aktywny uczestnik rynku ubezpieczeniowego. Wspiera ekosystem startupowy w Polsce. Aktywnie uczestniczy w różnych wydarzeniach związanych z tym rynkiem. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi przedsiębiorcami. Jest mentorem prowadzącym w ReaktorX, pre-akceleratorze dla pierwszorazowych founderów. Zasiada również w radach nadzorczych oraz komitetach doradczych.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość.

Paweł Zylm od 25 lat związany jest z branżą ubezpieczeniową. W swej karierze odpowiadał także za rozwój sieci agencyjnej tradycyjnej oraz sprzedaż poprzez kanały elektroniczne, a także wdrażanie procesu sprzedaży internetowej produktów ubezpieczeniowych. Brał aktywny udział w koordynacji procesu fuzji Zurich z Generali, gdzie do 2006 roku pełnił funkcję Bancassurance Managera. Wcześniej pracował także w PwC w dziale audytu i doradztwa księgowego oraz w Powszechnym Banku Kredytowym S.A.

Od początku istnienia projektu BRE Ubezpieczenia Paweł Zylm był zaangażowany w jego rozwój. W 2007 roku objął stanowisko prezesa zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. oraz BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. W wyniku strategicznych decyzji na poziomie Grupy mBanku w latach 2012 – 2013 z sukcesem przeprowadził fuzję BRE Ubezpieczenia oraz Aspiro, stojąc na czele wspomnianych Spółek, a następnie przygotował BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. do procesu fuzji z Grupą Ubezpieczeniową AXA Polska gdzie nadzorował proces połączenia obu struktur.

Do jego osiągnieć należy także zbudowanie innowacyjnych kanałów sprzedaży produktów ubezpieczeniowych – zarówno w modelu direct, jak i bancassurance. W marcu 2015 roku jego osiągnięcia na polu kooperacji banku z ubezpieczycielem zostały docenione w prestiżowym konkursie Celent Model Bank 2015. Grono międzynarodowych ekspertów przyznało nagrodę w kategorii bancassurance - uznając wdrożenia zaprojektowane przez BRE Ubezpieczenia dla mBanku - za najbardziej imponujące osiągnięcie w kategorii "Innovation and Emerging Technologies". Zwycięskie projekty były oceniane pod kątem trzech podstawowych kryteriów - wyników finansowych i rozmiaru prowadzonego biznesu, stopnia innowacji oraz skutecznej implementacji nowych technologii.

Paweł Zylm pełnił funkcję Członka Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2010-2015 był Przewodniczącym Zespołu ds. ubezpieczeń direct w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. W 2012 roku magazyn Home&Market przyznał mu nagrodę dla Najlepszego Menedżera Roku. Paweł Zylm został także uhonorowany odznaką „Zasłużeni dla Ubezpieczeń” przez Polską Izbę Ubezpieczeń za działania w kierunku rozwoju rynku direct i popularyzacji nowoczesnych rozwiązań w sprzedaży ubezpieczeń.

Zamów bilety

799 PLN

+ VAT

Pakiet I

  • uczestnictwo w wybranym dniu konferencyjnym
Kup bilet

1199 PLN

+ VAT

Pakiet II

  • uczestnictwo w pierwszym dniu konferencji
  • uczestnictwo w drugim dniu konferencji
  • spotkanie networkingowe - II dzień
Kup bilet